HRTOOLS

TƯ VẤN NGUỒN NHÂN LỰC & PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

“HRTools mang đến những giải pháp thiết thực và toàn diện được phân tích dựa trên dữ liệu mang tính hệ thống nhằm tăng tính bền vững cho doanh nghiệp. Số hóa kết quả và chuyển giao công nghệ cho khách hàng. Hệ thống quản trị tạo sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường”

 

Hỗ trợ thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Lợi ích đối với doanh nghiệp: Tối ưu hóa chi phí; Tăng X3 hiệu quả nguồn nhân lực; X2 Tăng trưởng bền vững

Năng suất lao động và Năng lực tổ chức

 • Đo lường hiệu quả Nguồn nhân lực
 • Thiết kế cơ cấu tổ chức
 • Tối ưu hóa Quy trình
 • Đánh giá hoạt động Nhân sự

Quản trị Nhân tài và Phát triển Lãnh đạo

 • Phát triển năng lực
 • Quản trị Nhân tài
 • Phát triển Năng lực Lãnh đạo
 • Hoạch định nhân sự và Lộ trình Nghề nghiệp

Quản trị Truyền thông nội bộ và Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 • Tìm hiểu Văn hóa tổ chức
 • Đánh giá hiện trạng truyền thông
 • Truyền thông và gắn kết nhân lực
 • Xây dựng kế hoạch triển khai và duy trì văn hóa doanh nghiệp

Kiểm toán hệ thống Lương & Thuế Thu nhập cá nhân

 • Rà soát hiện trạng lương & TTNCN
 • Đối soát số liệu
 • Phân tích dữ liệu
 • Đề xuất giải pháp tối ưu giảm thiểu rủi ro

Đổi mới và Chuyển đổi Kỹ thuật số

 • Số hóa quy trình và hoạt động Nhân sự
 • Phát triển Năng lực Đội ngũ Nhân sự
 • Hệ thống thông tin nhân sự (HRIS)

Quản lý hiệu quả công việc và Tổng đãi ngộ

 • Phân tích hiện trạng
 • Quy trình và Hệ thống Quản lý Hiệu suất công việc
 • Thẻ điểm cân bằng (BSC)
 • Chế độ Lương và Đãi ngộ

Kiểm toán hệ thống lương & Thuế thu nhập cá nhân

Lợi ích doanh nghiệp: Tối ưu chi phí; Giảm thiểu rủi ro pháp lý; Cải thiện vận hành

Rà soát hiện trạng lương & TTNCN

 • Thu thập số liệu nguồn
 • Xác định thông tin cần kiểm soát
 • Đánh giá hiện trạng tổng quan

Đối soát số liệu

 • Xác định số liệu đối soát
 • Tiến hành đối soát
 • Hiện trạng thực của số liệu

Phân tích dữ liệu

 • Đối chiếu chệnh lệch
 • Chạy dữ liệu
 • Phân tích các phương án

Đề xuất giải pháp tối ưu giảm thiểu rủi ro

 • Lựa chọn phương án tối ưu
 • Giảm thiểu rủi ro pháp lý
 • Cải thiện vận hành

Quản trị Nhân tài và Phát triển Lãnh đạo

Xác định chân dung nhân tài và xây dựng chiến lược nhân tài nhằm tối ưu hóa chiến lược kinh doanh. Đồng thời, phát triển lãnh nhằm tạo ra yếu tố chính yếu thúc đầy sự thành công của doanh nghiệp

Phát triển Năng lực 

 • Xây dựng năng lực Lõi, năng lực khối, năng lực chuyên môn và năng lực vị trí để thực thi chiến lược kinh doanh
 • Tích hợp năng lực vào hệ thống nhân sự tạo ra tăng trưởng vượt bậc

Đánh giá Nhân tài

 • Xác định Nhân tài
 • Định những năng lực lõi để  để thực thi mục tiêu
 • Phân tích để xác định cụ thể nhân sự tiềm năng
 • Xây dựng chiến lược quản trị nhân tài
 • Thực thi tạo Talent pool

Phát triển Lãnh đạo Huấn luyện Lãnh đạo Cấp cao

 • Xác định mô hình lãnh đạo cốt lõi cùng với các công cụ và quy trình hỗ trợ
 • Cung cấp dịch vụ huấn luyện tùy chỉnh cho các lãnh đạo cấp cao

 Quy hoạch nhân sự và xây dựng Lộ trình Nghề nghiệp

 • Xác định vị trí cần kế thừa
 • Xây dựng quy trình phát triển đội ngũ kế thừa
 • Xác định khung năng lực và xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng

Năng suất lao động và Năng lực tổ chức

Cung cấp các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả nguồn nhân lực bao gồm các hoạt động xây dựng chiến lược, vận hành, phân tích và quản trị có ảnh hưởng tới toàn bộ cơ cấu và hoạt động bên trong tổ chức. 

Quản lý hiệu quả công việc và Tổng đãi ngộ

Phân tích dữ liệu để cung cấp đầy đủ thông tin về hiệu suất công việc; hỗ trợ quyết định về nhân lực cho doanh nghiệp tạo ra kung quản lý hiệu quả công việc và phương pháp tối ưu hóa quy trình tạo đội ngũ nhân lực hiệu suất X3.

Phân tích Nguồn nhân lực

 • Xây dựng khả năng phân tích dữ liệu khắt họa những nổi đau tồn tại
 • Giúp doanh nghiệp nhận định chính xác về hiệu quả công việc của nguồn nhân lực

Quy trình và Hệ thống Quản lý Hiệu quả công việc

 • Thiết kế khung quản lý hiệu quả công việc X3 tăng hiệu suất
 • Xác định và cải thiện hiệu suất nội bộ và các tiêu chuẩn đo lường giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Thẻ điểm cân bằng (BSC) /KPIs

 •  Thiết kế chiến lược và mục tiêu hóa chiến lược phòng/ ban
 • Xây thước đo đánh giá hiệu suất công việc
 • Phân bổ các chỉ tiêu đo lường cốt lõi thành thể thống nhất và theo dõi hiệu suất liên tục

Chế độ Lương và Đãi ngộ

 • Thiết kế hệ thống lương và đãi ngộ toàn diện mang tính chiếu lược
 • Sử dụng kết hợp giữa năng lực chuyên môn, thông tin khảo sát và phân tích thị trường  

Đổi mới và Chuyển đổi Kỹ thuật số

Hỗ trợ tạo ra các giải pháp sáng tạo, triển khai và tích hợp hệ thống thông tin nhân sự (HRIS) và thúc đẩy cuộc cách mạng kỹ thuật số để đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Quản trị Truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng và duy trị văn hóa doanh nghiệp giúp nhân viên và tổ chứ hoàn nhập bền vững và đem lại lợi nhuận vượt trội. Quản trị truyền thông nội bộ là một trong những chìa khóa giúp các nhà lãnh đạo và nhân viên hiểu, chấp nhận và chung tay thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp, mang lại lợi ích lâu dài cho tổ chức.

Tìm hiểu Văn hóa Tổ chức

 • Đánh giá hiện trạng văn hóa tổ chức hiện tại để hiểu bản chất nguồn nhân lực
 • Xác định và phân tích các đặc điểm văn hóa, bao gồm điểm mạnh và các thách thức tiềm tàng, tác động đến niềm tin và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Xây dựng và duy trì văn hoá doanh nghiệp

 • Xây dựng kế hoạch triển khai văn hóa hữu hình & vô hình
 • Lập kế truyền thông để duy trì và cải tiến văn hóa
 • Đo lường và cải tiến các chương trình

Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ hiệu quả

 • Đánh giá hiệu trạng truyền thông nội bộ
 • Khảo sát hành vi đối tượng cụ thể trong nguồn nhân lực
 • Dựa vào dữ liệu lập kế hoạch truyển thông hiệu quả
 • Đo lường và cải tiến

Truyền thông và Gắn kết Con người

 • Xác định nguyên nhân dẫn đến giảm mức độ gắn kết
 • Dựa vào số liệu lập kế hoạch và xây dựng chương trình gắn kết
 • Đưa truyền thông vào mô hình triển khai dự án đề truyền cảm hứng
 • Đo lường và cải tiến
HRTOOLS

Gặp gỡ các chuyên gia

MBA TRƯƠNG THỊ LỆ HẰNG
CEO and Founder HRTools

Nguyễn Thị Nguyệt
Chuyên gia tư vấn

Nguyễn Xuân Hương
Chuyên gia tư vấn

Nguyễn Lê Xuân Thảo
Chuyên gia tư vấn

Theo dõi HRTools trên mạng xã hội

Kênh hỗ trợ cộng đồng

HR Solutions

Fanpage

HRTools

Founder Facebook

Trương thị lệ hằng
HRTOOLS

Lắng nghe trải nghiệm 

“Mình bén duyên với chị Hằng từ 1 buổi workshop, sau đó mình đã đăng ký khoá học đầu tiên là khoá C&B. Và cho đến nay mình đã học được 4 khoá học và dần trở thành 1 học viên “sỉ” của chị Hằng.”

“Mọi người hãy thử trải nghiệm những khoá học của HR Tools để kiểm chứng những điều mình chia sẻ. Mong rằng mọi người sẽ tìm được một người thầy, một người dẫn đường tâm huyết trên hành trình học hỏi”

“Chị đã truyền lửa, truyền cảm hứng và mở ra một nhận thức mới mẻ, đúng đắn hơn về nghề nhân sự. Những kinh nghiệm thực tế Chị chia sẻ làm em và mọi người bị cuốn hút đến nỗi lớp mình hôm nào cũng về trễ”

“Rất xứng đáng khi tham gia học tại cô Hằng. Các nội dung học thực tế và có tính ứng dụng cao. Cho dù bạn đang là quản lý hay nhân viên, thì các kiến thức được cô đúc kết, chia sẻ đều rất cần thiết và bao quát”

Các dự án đã triển khai

Thông tin liên hệ

Đừng ngại liên hệ ngay với HRTools hôm nay để nhận những giải pháp tốt nhất, giúp doanh nghiệp của bạn quản trị, xây dựng hệ thống tối ưu hơn mỗi ngày!

 
TRÒ CHUYỆN NGAY
 • Trung tâm Anh ngữ Quốc tế EUC được ủy quyền bởi Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Cambridge thuộc Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) với mã số quốc tế VN503.
 • EUC là đơn vị Khảo thí Tiếng Anh Cambridge duy nhất tại Huế và Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên Việt Nam. EUC cũng là đối tác chính thức của Hội đồng Anh tổ chức kỳ thi IELTS.

EUC mang sứ mệnh truyền cảm hứng và tạo điều kiện học tiếng Anh cho tất cả mọi người

???? Cơ sở 1: Tầng 7, Tòa nhà Viettel, 11 Lý Thường Kiệt, TP Huế

???? Cơ sở 2: Căn 7, Tòa nhà The Manor Crown, 62 Tố Hữu, TP Huế

☎ (0234) 393 8970

???? http://euc.edu.vn/

https://www.facebook.com/euccambridgeenglish

info@euc.edu.vn